Chatky Jívová logo

Tipy na výlety

Obec Jívová

První zmínka o obci se objevuje ve 13. století. Poté se další zmínka o obci objevuje až v r. 1437 jako o opuštěné vsi. Teprve roku1574 je zmiňováno nové osídlení. O necelých čtyřicet let později byla obec dokonce povýšena na městečko. V roce 1616 získává pečeť společného cechu pekařů a mlynářů, přičemž mlynářská tradice je zde stále udržována a Jívovský chléb je dnes velice oblíbený. Začátkem osmnáctého století obec lehla popelem. I přesto obyvatelé obecne opustily a v polovině devatenáctého století zde bylo zrušeno poddanství a zavedena základní občanská svoboda. Na to v roce 1850 byli uskutečněny první volby do obecního výboru a představenstva. I přesto, že v roce 1863 obec opět zasáhl rozsáhlý požár,místní populace se dále rozrůstala až v roce 1869 dosáhla svého maxima 1966 obyvatel. V rámci železniční tratě Olomouc-Bruntál-Opava zde byla v roce 1872 zavedena železniční doprava. Koncem devatenáctého století zde byl založen svaz Němců severní Moravy a po 1. sv. v. krátce obec spadala pod sudety, než se v roce1918 stala součástí Československa. O rok později se dokonce zdejší obyvatelé dočkali elektrického proudu. V roce 1938 došlo k obsazení německou armádou a obec byla opět začleněna podsudety. Koncem války pro změnu obsadila obec Rudá armáda a doobce se vracelo české obyvatelstvo. Původní německé obyvatelstvo bylo přesunuto v rámci transportů do Německa, především Bavorska. V roce 1949 zde bylo založeno první JZD v okrese Šternberk, které zaniklo až v roce 1993. 1987 započala rekonstrukce místního kostela sv. Bartoloměje a roku 1991 vysvěcena nová budova místní fary. Aktuální dění v obci naleznete na stránkách www.obecjivova.cz

Zoo Svatý Kopeček

Jedna z nejkrásnějších zoologických zahrad v ČR. Otevřeno denně:

Aktuality a akce pořádané zoologickou zahradou naleznete zde

Minikáry Hlubočky

Nabízíme

Více zde

Hotel Akademia Hrubá voda - lanové centrum

Aktivity

V případě zájmu je nutno se objednat na tel.: +420 585 157 151,Mobil: 725 813 800, email: hrubavoda@hotelakademie.cz

Více info zde

Pstruží líheň

Zajděte si pro čerstvého pstruha nejen na oběd do Domašova nad Bystřicí

více informací zde

Hrad Šternberk

Aktuální informace naleznete zde

Zámek ve Velké Bystřici

Dřívější tvrz z poloviny 14. století nyní slouží jako hotel.

Bližší informace naleznete zde

Pevnost Radíkov

Bližší informace zde

Malý Rabštýn

víe informací zde

Bílý kámen

Více zde

Kamenné proudy u Domašova

více zde

Těšíkovská kyselka

více zde

Naučná stezka údolím řeky Bystřice

Stezka Vás povede nejprve Domašovem mezi domy, pak loukou kolem železniční tratě a do lesa. Čeká Vás přírodní památka Domašovské skalní proudy, Malý Rabštějn, pod kopcem se pak nachází rybí farma s možností nákupu pstruhů. Po cestě budete míjet dva mlýny - Magdalenský a Smilovský, u kterého je kryté posezení. Trasa končí v železniční stanici Hrubá voda.

Větrný mlýn Libavá

více zde

Libavá

Kartouzka

Nacházejí se zde zbytky opevnění a sklepení, základy klášterního kostela Panny Marie, kaple a mnišských domků.

více zde

Dolany - Véska: Golf Resort Olomouc

více zde