Chatky Jívová logo

O nás

Motto: Svobodně a v přírodě


Oblast, ve které se Chatky Jívová nachází, je součástí přírodní rezervace a protíná ji naučná stezka Údolím Bystřice.V minulosti se na obou březích řeky vyskytovaly vodní mlýny, které sloužily k řezání dřeva nebo ke zpracování obilí na mouku. Známá byla rovněž těžba barevných kovů a rýžování zlata. Oblastí procházela severní Jantarová stezka jako spojení českého(moravského) a polského území.Najdete zde čistou krajinu, krásné přírodní prostředí, vodní tok a rybník. Jsou zde dokonalé podmínky pro svobodnou dětskou hru a kreativitu dospělých. Je zde dostupná cyklostezka, dobrá dostupnost pro návštěvníky zařízení (auto, vlak) z Olomouce.